Школа ЈУМИ је носилац статуса ЈПОА (Jавно признатог организатора активности образовања одраслих).

Решењем под бројем 62-103/2023-04/4 од 06. новембра 2023. године Агенције за квалификације Републике Србије издата Потврда о савладаном програму обуке за српски језик као страни за стечене компетенције на нивоу А1 Заједничког европског оквира за живе језике.

Акредитација

Јулија Минлигалеева

Директор школе JUMI, професор руског језика и књижевности, логопед

Налазимо се у самом центру

Телефон:
Пошта:
Адреса: